B96/BE

Om du vill köra bil med ett tyngre släp behöver du ett körkort med utökad B-behörighet (B96) eller ett BE-körkort.

Utökad B (B96) - Personbil

Utökad B (B96) (kräver inget körkortstillstånd eller teoriprov, endast ett körprov)

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 1. Du har körkort med behörighet B.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har gjort ett godkänt körprov.
 5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

 1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

INNAN DU KOMMER TILL DITT KÖRPROV FÖR UTÖKAD B-BEHÖRIGHET MÅSTE DU HA FOTOGRAFERAT DIG VID TRAFIKVERKETS FÖRARPROVSKONTOR!

Övningsköra för utökad B-behörighet

Om du inte har behörighet B ska du ha fyllt 17 år och 6 månader för att få övningsköra för utökad B-behörighet (B96). Du behöver ett körkortstillstånd för grupp 1.

Du kan snabbt och enkelt ansöka om att körkortstillstånd via tjänsten Ansök om körkortstillstånd (grupp 1). Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa en blankett via tjänsten Beställ blankett.

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet och ger rätt att:
• dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
• även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

INNAN DU KOMMER TILL DITT KÖRPROV FÖR UTÖKAD B-BEHÖRIGHET MÅSTE DU HA FOTOGRAFERAT DIG VID TRAFIKVERKETS FÖRARPROVSKONTOR!

BE - Personbil

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil.

Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 1. Du har svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.