Handledarutbildning

Allmän Information om handledarutbildningen

Vad krävs av handledaren?

 • Du måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:
 • Du ska ha fyllt 24 år.
 • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Under de tre senaste åren får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott och inte heller haft körkortet förenat med villkoret alkolås. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
 • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
 • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
 • Du måste ha gått en introduktionskurs för privat övningskörning, de senaste fem åren, precis som din elev.
bilderk

Vad krävs av eleven?

 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
 • För att få övningsköra måste eleven ha fyllt 16 år och ha ett körkortstillstånd, oavsett om övningskörningen sker privat eller i en trafikskola
 • För att få ett körkortstillstånd måste eleven ha gjort ett godkänt syntest och fyllt i en hälsodeklaration på heder och samvete.
 • För att få övningsköra privat måste eleven, förutom körkortstillståndet, ha en godkänd handledare och en giltig introduktionsutbildning. Du har ansvaret för att eleven uppfyller dessa krav.
 • Eleven bör ha med sig en legitimation vid mängdträningen.

För att få göra ett förarprov måste eleven

 • ha fyllt 18 år
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 • ha en godkänd riskutbildning del 1 och del 2
 • ha godkänd kunskapsprov (teori)
 • intyga att hon inte har något körkort som är utfärdat i ett annat EESland.

Giltiga tillstånd och utbildningar

För att din ansökan om handledartillstånd ska behandlas måste såväl du som eleven ha gått en introduktionsutbildning och blivit inrapporterade till Transportstyrelsen.
Dessutom måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd (söker ni samtidigt behandlas elevens ansökan först).

Ni kan göra hela ansökan och även betala för körkortstillstånd och handledartillstånd direkt på Transportstyrelsen. Avgifterna måste betalas innan ansökningarna behandlas.

Många trafikskolor utför det syntest som eleven måste göra och de hjälper er med ansökningarna om ni är tveksamma.

När Transportstyrelsen godkänt era ansökningar skickas tillstånden hem till er per post.

Ni får inte börja köra förrän tillstånden är klara och du ska ha handledartillståndet och ditt körkort med när ni mängdtränar.

Viktigt att komma ihåg!

 • Din introduktionsutbildning är giltig i fem år från kursdagen. Under denna tid kan du ansöka om handledartillstånd för en ny elev utan att du behöver gå om kursen.
 • Ditt handledartillstånd gäller bara för en elev. Är du till exempel förälder och ska köra med två barn måste du ha två handledartillstånd.
 • Ditt handledartillstånd är giltigt i fem år. Blir eleven inte klar med körkortet under denna tid får du gå om introduktionsutbildningen och ansöka om ett nytt handledartillstånd innan ni fortsätter att öva privat.
 • Elevens introduktionsutbildning är också giltig i fem år. Under denna tid kan hon få en ny handledare utan att hon behöver gå om kursen. När utbildningen är äldre än fem år får eleven inte övningsköra privat även om körkorts- och handledartillståndet är giltiga. Då måste eleven gå om introduktionsutbildningen för att få fortsätta att öva privat.
 • Körkortstillståndet gäller i 5 år. Det kan inte förlängas – är eleven inte klar med körkortet inom denna tid måste hon ansöka om ett nytt tillstånd.
 • För att få övningsköra på en trafikskola krävs endast ett giltigt körkortstillstånd.

Trafikmärken

Klicka här för att kunna läsa mer om trafikmärkena.